Fógraí agus Nuacht

Díospóireacht

Achan moladh ag dul do Jessika Ní Ghallchóir Ní Bhreithiún, Courtney Ní Giolla Chomhaill, Seán Ó Briain, Niall Ó conchúr, Niall Ó hAnnagáin agus Allison Ní Uiginn a ghlac páirt i ndíospóireacht Abair Amach agus don triúir a d'éirigh leo dul tríd don chéad babhta eile.


Comhairle na n-Óg

Comhghairdeas le Niall Ó hAnnagáin a bheidh mar ionadaí Coláiste Ailigh ar Chomhairle na n-Óg Dhún na nGall don bhliain seo agus an bhliain seo chugainn.


Fáilte!
Fáilte mhór roimh gach dalta, tuismitheoir, múinteoir agus baill foirne go scoilbhliain úr anseo i gColáiste Ailigh.  Go mbainimid achan sult agus táirbhe as an mbliain seo romhain.


Trash n Fashion’

Comhghairdeas ollmhór do Bríd, Shannon, Naomi, Padraig agus Somhairle ón IB a ghlac páirt sa comórtas ‘Trash n Fashion’ag an seó 'Gairdín Iar Thuaiscirt' ar an Satharn.

Bhí an culaith ‘Tea Time’a dhearú na cailíní roghnaithe mar ceann den cúigear is fear sa chomórtas agus fuair said an dara duais do na h-oiriúintí nó ‘accessories’ is fearr.  Bhí lá ar dóigh acu agus fuair said ‘goodie bags’ iontach mar duais.

Oscailt Oifigiúl na Scoile 

Oscailt Oifigiúl na Scoile

Tá fáilte mhór roimh iar-scoláirí agus tuismitheoirí páirt a ghlacadh sa chór/ grúpa ceoil ag oscailt oifigiúl na scoile Dé Luain 12 Bealtaine. Beidh cleachtadh sa scoil Dé Sathairn an 10ú ag 5:00 i.n. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Máistreas Ní Bhriain má tá ceist ar bith faoi.

Junk Couture

Adh mor le Maistreas Ni Chanainn na daltai ealaine ata ag glachadh pairt i gcomortas Junk Couture ar an Aoine.

Rugbaí
Adh mor le Maistreas Ni Chadhla agus na daltai a bheidh ag taisteal chuig an chluiche rugbai idir Laighin & Uladh ar an Aoine agus go spesialta do Sheosamh O Duinnleibhe a bheas mar aoi spesialta ar an phairc ar an oiche!

Cispheil
Comghairdeas le foireann cispheil na gcailíní sa chéad bhliain a bhain an chéad cluiche i sraith Dhún na nGall!

5K Choláiste Ailigh
Comhghairdeas agus míle buíochas le gach duine a ghlac páirt sa siúl/rith 5k inné! Bhí rannphartaíocht iontach ann. Tá na torthaí le feiceáil má bhrúann tú ar an nasc seo:

Torthaí!

 Comhghairdeas le:
Aoibhinn Ní  Mhuimhne san Idirbhliain a ghnóthaigh áit ar fhoireann na Long Ard ag taisteal ó Bhéal Feirste go Learpholl ar 26 Bealtaine;
Séan Ó Duibheannaigh sa chéad bhliain, atá sa dara áit in Éirinn faoi 14 ag imirt snúcair. Bhí Séan ag glacadh páirt i gcomórtas i gContae Chorcaigh ar anAoine seo caite.

St Louis
Ádh mór do naoiniúir ón Idirbhliain atá ag dul ar chuairt trí seachtaine go St Louis, Meiriceá ar an Chéadaoin seo.

BEO 2014
Comhghairdeas le gach duine ó Choláiste Ailigh a bhí páirteach i mbabhta Ceannais BEO 2014 ag Deireadh na Seachtaine. Ócáid ar dóigh a bhí ann. Seo nasc go phíosa ar Radio na Life ar abhfuil agallaimh agus ceoil ón ocáid:
https://soundcloud.com/rnl/com-rtas-beo-2014 Guys and Dolls
Áth mór ar Mollie Nic Fhionntaí, Aoife Ní Conchúr, Deirbhile Ní Chathail agus an Máistreas Uí Róis atá ag glacadh páirt i Guys and Dolls in amharclann an Ghrianán an tseachtain seo. Tá ticéidí ar fail go foil do dhuine ar bith atá ag iarradh dhul.

An Brat Glas
Beidh cruinniu Déardaoin 1.30 i.n. i Seomra Mháistreas Goppert.

Abair Amach
Comhghairdeas le h-Iarlaith Mac Fhionnghaile a bhain an chéad áit i mbabhta Uladh Abair Amach. Maith thú Iarlaith!

FEACHTAS VOTÁIL JUNK KOUTURE 2014

Beidh an comórtas Uladh de Junk Kouture 2014 ag dul ar aghaidh gan mhoill.

Tá 10% de na marcanna ar fáil tríd coras vótáil ar facebook.

Tá 3 chulaith tríd ag an Idirbliain:

1.     ‘Complimentary suit’ – Somhairle agus Padraig

2.     ‘Japan-teasey’- Bríd, Shannon, Naomi

3.     ‘Calypso’- Kirsty, Aoibheann,Jessica Ní G

Tosaíonn an vótáil inniú(dé Luain 24ú) agus críochnaíonn se ar an Aoine(28ú) ar an suíomh seo a leanas:

Facebook.com/ERPIreland

 

 

 

 

 

 

 

Thig le gach duine vótáil uair amháin gach lá – mar sin tá 5 vóta an duine.

Is scoil beag muidne agus tá gach vóta de dhíth, Cuidigh linn le fáil tríd go dtí an babhta ceannas!!!

Nuachlitir Ceoil
Tá nuachlitir ceoil na míosa le feiceail má bhrúann tú ar 'Imeachtaí/Ceol'!

Múinteoir Spóirt na Bliana
Bronnaíodh Gradam Múinteoir Spóirt na Bliana Co. Dhún na nGall ar an Máistir Mac Ceallabhuí Dé hAoine. Comhghairdeas duit a Mháistir, tá pobal na scoile bródúil asat!

Coiste an Bhrait Ghlais
Beidh cruinniu de Choiste an Bhrait Ghlais ar siúil ar an Déardaoin, 30 Eanair ag 1.30 i seomra Gearmáinise. Beidh aoi chainteoir ag teacht isteach.

Rugbaí Uladh
Roghnaíodh Seosamh Ó Donnléibhe sa triú bliain d'fhoireann Rugbaí Uladh faoi 18! Maith thú Seosamh!

Beofast
Comhghairdeas le achan duine as an Idirbhliain a chuaigh go Beal Feirste chuig Beofast Dé hAoine seo chaite. 

Cumann Gasóga na hÉireann
Comhghairdeas le hAoibhinn Ní Mhuimhe san Idirbhliain a ceapadh mar ionadaí náisiúnta ag Cumann Gasóga na hÉireann. 

Comórtas Bt Eolaí Óg 2014
Comhghairdeas le gach  duine a ghlac páirt i gcomórtas náisiúnta Bt Eolaí Óg i mBaile Átha Cliath i mbliana. Comhgairdeas mór do na buaiteoirí ach go háirithe. Bhain Coláiste Ailigh ceithre duaiseanna móra i mbliana - tá éacht déanta ag eolaithe óga Choláiste Ailigh! Tá moladh ar Leith ag dul do Rónán agus Eoghan Mac Gaoithin a bhain amach an chéad áit ina roinn agus turas go Seattle freisin! Maith sibh!


Poetry Aloud

Comhghairdeas le Niall Ó hAnnagáin as an triú bliain a bhain an chéad duais i gcomórtas athriseoireacht filíochta "Poetry Aloud" Dé hAoine seo chaite i mBaile Átha Cliath. Maith thú!

Poetry Aloud

Áth mór le Niall Ó hAnnagáin atá ag glacadh páirt sa bhabhta cheannais de chomórtas 'Poetry Aloud' i mBaile Átha Cliath innu!

Coláiste Ailigh ag Bogadh!

 


Ag 11r.n Dé hAoine seo chaite shiúil 21 múinteoirí agus 235 daltaí ó theach Sprackburn go dtí ár bhfoirgneamh iontach úr. Ócáid shuntasach agus lán ceiliúradh a bhí ann agus pobail na scoile ag bogadh.

Scoileadh Bhalúin

Bailíodh 216 ar son 'Simon' le scaoileadh mór na mbalún sa scoil. Buíochas le gach dalta a ghlac páirt san ócáid agus le na daltaí na hidirbliana a d'eagar an scoileadh. Tá moladh ard ag dul don Idirbhliain arís don bhailiúcháin 130 ar son Oispidéil Shláinte Intinne Naomh Phádraig i mBaile Átha Cliath.Caoimhe Ní Chathail ar 'An Meangadh Beag' Raidio na Life
Beidh a clár féin á chur i láthair ag Caoimhe Ní Chathail, "An Meangadh Beag" ar Raidio na Life Déardaoin seo (10 Mean Fómhair) ag 3:30 i.n. Áth mór leat a Chaoimhe! Seo nasc go dtí Raido na Life agus is féidir leat éisteacht leí ag an t-am sin ar do ríomhaire. 
http://raidionalife.ie/an-meangadh-beag/


Clinic Phlúchais
Beidh clinic phlúchais saor in aisce ar siúl in Ionad Phobail Naoumh John Bosco i mBaile Dhún na nGall Dé Sathairn 28 Meanfomhair idir 1 agus 4 a'chlog.  Má tá comhairle/eolas/ tástáil scamhógach de dhíth tá fáilte roimh chách.

Teastas Sóisearach
Comhghairdeas leis na daltaí a fuair torthaí an Teastais Shoisirigh inné. Bainigí sult as bhur gcuid ama san idirbhliain.

Fáilte
Fáilte mhór do scoláirí agus d'fhoireann Choláiste Ailigh agus muid ag tabhairt faoiscoilbhliain úr! Táimid uilig ag súil go mór le bogadh isteach san fhoirgneamh úr i mbliana!