Fógraí agus Nuacht

Comhghairdeas le Niamh Ní Leastair agus Amy Nic GIollaIontóg a ghlac páirt i mbabhta leath-cheannais na hÉireann de chomórtasfilíochta "Poetry Aloud" i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann i mBaileÁtha Cliath ar an Déardaoin seo caite, agus guíonn muid gach ráth ar Niamh NíShiadháil atá fríd go comórtas ceannais ar an 4 Nollaig 2015.

  

Ar an Satharn seo chugainn (28 Samhain) beidh Aisling Ní Fhearáin agrince, Ruairí Mac Lochlainn agus Afraic Ní Bhroithre ag seinm agus Amy NíChléirigh ag canadh ag comórtas leath-cheannais Uladh de Scór, agus guíonn muidgach rath orthu go léir.

  

Ádh mór ar an foirne atá ag imirt ar son Choláiste Ailigh antseachtain seo.

  

Comhgairdeas le Aoibhinn Ní mhuiraidheadh agus Eoil MacGaoithin san IB ar bhronnadh Teastas Ceannasaíochta Foróige orthu ag anDeireadh Seachtaine ag ócáid spesialta i mBaile Atha Cliath.

  

Comhgiardeas leo siúd a bhí ag rinnce i gCraobh Uladh ag andeireadh seachtaine go h-áirithe le Joyce Wilde agus CLíodhna ar éirigh go h-anmhaith leo.

  

Comhgairdeas le Ceoltóirí Ailigh a bhí páirteach i gcomortasScléip déardaoin seo chaite. bhí sibh ar fheabhas agus táimid ag súiil go mórleis an dlúth dhiosca a chloisteáil.

Buíochas leis na daltaí Idirbhliana a chuidigh le ClubAIligh G a bhí sa scoil maidin Shatharn seo caite. Maith sibh!

Bhí daltaí Choláiste Ailigh gnothach ag deireadh na seachtaine agus iad ag imirt peile, ag snámh agus i mbun lúthchleasaíochta. Comhghairdeas leis na daltaí seo a leanas a bhí ar foirne a bhain Craobh an Chontae: f16 Rónán & Eóin Mac Gaoithín, Niall Ó hAnnagáin agus Seán Ó Braoin, agus f13 Sáerlaith Ní Ghallchóir.  Bhí Kirsty Nic Giolla Bháin agus Ruairí Ó Buaidhe ag snámh i gcomórtas Snámh Uladh inné.  Bhain Oisín Ó Fearáin céad áit agus bhain Liam Ó hAnnagáin dara áit sa rás míle meadar i gcomórtas trás tíre Thír Chonaill.  Tháinig Jessica Ní Ghallchóír sa dara áit agus bhain Ciara Ní Fhionnagáin a rás fosta!

Comhgairdeas ollmhór  do  Anna NíGhallachóir,  Aoibheann  Ní Mhuimhne agus  Jessica  Earcáin ón  5ú bl. a  ghlacpáirt  i mbabhta   Ceannais nahÉireann  de  Junk Kouturear  an  Aoine.Bhí an  ocáid  san'3 Arena'agus  fuair  Annadeis an  chulaith  athaispeáint ar  an  staitseos  comhair thart fá  6,000duine.  Ocáid ollmhór  é  le  LouisWalsh,  Vogue Williams  agusRob  Condron mar  mholtóiríar  an  oíche.

Comhghairdeas  le achánduine  as  an idirbhliain a  bhí  páirteach Igcomórtas  BEO san  RCCoíche Aoine.  Maith  sibh

Réamhchlárú ar líne chun am a shábháil.  Pre-register online to save time: click this link:

Comhgairdeas le Somhairle O' Braonainn a fuair aran ghearr liosta sa Chomórtas HotPress "Write Here, Write Now". Maith thú

Comhghairdeas leis an drama Gaeilge 'Bhfuil tú i gceart sa chloigeann' a fuair ainmniúcháin chuig an fhéile náisiúnta dramaíochta. Maith sibh!

Coláiste Ailigh, Buaiteorí Craobh Peile Sinearach an Chontae!!


Buaiteorí Duaiseanna ag Comórtas Náisiúnta

BT Eolaí Óg: Christian Ó Scalaí agus Stiofán Ó Galachóir!

Agus Maighréad Nic Ceallabhuí, Joyce Wilde agus Aisling Ní Fhearáin!


Ghlac cóir na scoile (47 baill) páirt i seirvís chóir bliantúil in Oispís Dhún na nGall faoi stiúiriú an mhúinteoir ceoil, Maria Uí Thaidhg. Roimh an tseirbhís, bhronn ceann-cailín Dearbhile Ní Chathail seic luach €1200 do Lucy mc Gettigan, Bainisteoir  Roinn na hÓthar Cónaitheacha sa oispéis . Bhailigh daltaí na scoile an t-airgead ag glacadh páirt i mionmharatón Flora i mBaile Átha Cliath. Feicthe fresin sa ghriangraiph tá an príomh-oide Micheál Ó Giobúin, Aoife Nic Uait agus Alan Bucknell, PRO na hoispíse.


Buaiteoirí blitz cispheile an chontae le Pól Ó Gallcóir agus Keith Ó Comhain