Fógraí agus Nuacht

Comhgairdeas ollmhór  do  Anna NíGhallachóir,  Aoibheann  Ní Mhuimhne agus  Jessica  Earcáin ón  5ú bl. a  ghlacpáirt  i mbabhta   Ceannais nahÉireann  de  Junk Kouturear  an  Aoine.Bhí an  ocáid  san'3 Arena'agus  fuair  Annadeis an  chulaith  athaispeáint ar  an  staitseos  comhair thart fá  6,000duine.  Ocáid ollmhór  é  le  LouisWalsh,  Vogue Williams  agusRob  Condron mar  mholtóiríar  an  oíche.

Comhghairdeas  le achánduine  as  an idirbhliain a  bhí  páirteach Igcomórtas  BEO san  RCCoíche Aoine.  Maith  sibh

Réamhchlárú ar líne chun am a shábháil.  Pre-register online to save time: click this link:

Comhgairdeas le Somhairle O' Braonainn a fuair aran ghearr liosta sa Chomórtas HotPress "Write Here, Write Now". Maith thú

Comhghairdeas leis an drama Gaeilge 'Bhfuil tú i gceart sa chloigeann' a fuair ainmniúcháin chuig an fhéile náisiúnta dramaíochta. Maith sibh!

Coláiste Ailigh, Buaiteorí Craobh Peile Sinearach an Chontae!!


Buaiteorí Duaiseanna ag Comórtas Náisiúnta

BT Eolaí Óg: Christian Ó Scalaí agus Stiofán Ó Galachóir!

Agus Maighréad Nic Ceallabhuí, Joyce Wilde agus Aisling Ní Fhearáin!


Ghlac cóir na scoile (47 baill) páirt i seirvís chóir bliantúil in Oispís Dhún na nGall faoi stiúiriú an mhúinteoir ceoil, Maria Uí Thaidhg. Roimh an tseirbhís, bhronn ceann-cailín Dearbhile Ní Chathail seic luach €1200 do Lucy mc Gettigan, Bainisteoir  Roinn na hÓthar Cónaitheacha sa oispéis . Bhailigh daltaí na scoile an t-airgead ag glacadh páirt i mionmharatón Flora i mBaile Átha Cliath. Feicthe fresin sa ghriangraiph tá an príomh-oide Micheál Ó Giobúin, Aoife Nic Uait agus Alan Bucknell, PRO na hoispíse.


Buaiteoirí blitz cispheile an chontae le Pól Ó Gallcóir agus Keith Ó Comhain